Aqua Trade (2013)

Investitor: Aqua Trade d.o.o. Budva
Godina radova: Decembar, 2013.
- Isporuka betona za stambeni objekat u Reževićima, Budva.