Beton Tujko

U sklopu ležišta tehničko-građevinskog kamena "Rudine", preduzeće ima i postrojenje za proizvodnju betona za sopstvene potrebe i potrebe tržišta. Fabrika betona "SB-500 Gradis", kapaciteta 30 m³/h, služi za proizvodnju svih vrsta i marki betona.

Zbog želje za inovacijama i unapređenjem postojećeg stanja, preduzeće D.O.O. "TUJKO" je krajem 2012. godine investiralo i otvorilo novu, jedinstvenu na ovim prostorima, automatizovanu fabriku betona "HB 1000 / 1500" kapaciteta 60 m³/h.