Betonska galanterija Tujko

Preduzeće D.O.O. "TUJKO" se bavi i proizvodnjom betonskih blokova po određenoj recepturi. Proces proizvodnje obavlja se pomoću poluautomatske, vibracione prese "Euroblok 6". Kapacitet pogona za izradu blokova je 2000 komada na dan, zavisno od dimenzija istih.

Preduzeće planira da i u narednom periodu ulaže u inovaciju opreme, sredstava i ljudstvo i na taj način se pozicionira na tržištu.