Drobilično postrojenje

Firma D.O.O. "TUJKO" je počelo rad na maloj mobilnoj drobilici koja se opsluživala ručnim putem. Konstantnim ulaganjem i upornošću cijele firme i vlasnika, preduzeće danas, u okviru ležišta "Rudine", ima stacionarno drobilično postrojenje čiji je proizvođač "Protehnika" Aleksinac.

Na eksploatacionom polju „Rudine" - Nalježići koje površinu od 7,53 ha , glavno drobilično postrojenje, kapaciteta 40 m3/h, proizvodi četiri frakcionisana kamena granulata, prema standard JUS B.B3.100: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-31.5 mm, kao i sijani tampon. Takođe posjeduje i postrojenje za premeljavanje frakcija koje proizvodi agregat 0-4, kapaciteta 25 m3/h.