Komgrap Mont (2014)

Investitor: Komgrap Mont d.o.o. Podgorica
Godina radova: Februar, 2014.
- Isporuka betona za stambeno-poslovni objekat u Meljinama, Herceg Novi.