Kontakt

D.O.O. TUJKO - KOTOR
85318 Radanovići, Nalježići

032/363-138 (tel/fax)
069/024-841; 069/044-831

tujko@t-com.me

PIB:02125200
PDV reg br: 92/31-00193-7
Tekući račun: NLB 530-11284-14