M.Rađenović (2013)

Investitor: Miško Rađenović
Godina radova: Novembar, 2013.
- Isporuka betona za stambeni objekat u Reževićima, Budva.