Politika kvaliteta i sertifikati kompanije


Politika menadžmenta kvalitetom "TUJKO" d.o.o., je sastavni dio poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju obezbjeđenja kvaliteta proizvoda i usluga i osnova je na kojoj "TUJKO" d.o.o. gradi svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj.
Ciljevi našeg poslovanja zasnovani su na:
• Zadovoljenju zahtjeva i ispunjenju očekivanja korisnika.
• Zadovoljenju najviših standarda koji se odnose na naše proizvode i usluge.
• Težnji da obezbijedimo i zadržimo stalno prisustvo među vodećima na domaćem tržištu.
• Podržavanju i stimulisanju kreativnosti zaposlenih, njihovih inicijativa i odgovornosti za kvalitet.
• Sprovođenje obrazovanja, usavršavanja i motivacije zaposlenih.

Vrhunskom profesionalnošću u obavljanju svojih poslova svi zaposleni u organizaciji daju svoj doprinos ostvarivanju iskazanih ciljeva. Sistem menadžmenta kvalitetom 9001:2008 omogućava nam da svoj posao radimo dobro, uvijek i na svakom mjestu.
Rukovodstvo "TUJKO" d.o.o. je posvećeno neprekidnom unapređenju sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima standarda 14001:2004. Svi zaposleni su opredijeljeni i djeluju na sprečavanju i eleminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju:
• Identifikuju sve aspekte koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja njenog zagađenja.
• Obavljaju svoje poslove u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti zivotne sredine.
• Definišu i sprovode pravila u cilju poboljšanja sistema upravljanja zaštitom životne sredine.
• Preventivno djeluju u cilju sprečavanja zagađenja i stalno unapređuju sistem zaštite životne sredine.
• Štede resurse i energiju, smanjuju ili eleminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupaju sa otpadom.
• Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana, informišu ih o sopstvenom opredeljenju za zaštitu zivotne sredine.
Uspostavljanjem, doslednom primjenom i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu, "TUJKO" d.o.o. obezbjeđuje zdrava i bezbjedna radna mjesta i teži ka nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova i posjetioce.

Ciljne performanse sistema upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu su:
• Nulti nivo smrtnih slučajeva ili povreda na radu koja imaju za posledicu trajnu invalidnost.
• Nulti nivo izgubljenog vremena zbog povreda na radu.

Za održavanje i stabilno poboljšavanje sistema upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu "TUJKO" d.o.o. primenjuje standard ISO 18001:2007 kao i važeća normativna dokumenta.