Porto Montenegro iskop

Investitor: PM 1.9. d.o.o. Tivat
Godina radova: Februar, Mart 2014.
Izvođač radova: Strabag d.o.o. Podgorica
-Iskop i dovoðenje terena na traženu kotu za poèetak gradnje na UP 1-09 u Porto Montenegro, Tivat.