Referentna lista


D.O.O. HIDROGROUP-TIVAT dio stranog društva D.O.O. GRADIS-ČAČAK – naše privredno društvo je uključeno u projekat Vodosnabdijevanje i sanacija Jadranske obale Tivat na sanaciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture u gradskoj zoni Tivat, isporučeno je 32.000 m³ frakcionisanog kamenog agregata, tampona i kamena i 640 m³ betona. Usluga iskopa cca 2000 m³ i usluga prevoza cca 5000 m³. U toku je sanacija vodovodne i kanalizacione infrastrukture Obala Đuraševića – Krašići. Isporučeno je do sada 21.000 m³ frakcionisanog kamenog agregata i tampona i betona 1100 m³. Usluge prevoza materijala 12.000 m³; Usluga iskopa cca 1500 m³. 2009-2011 I i II faza; 2011- III faza.

D.O.O. SINĐELIĆ GRADNJA - Beograd – priprema terena (zemljani radovi) za izgradnju stambenog objekta, naselje Adok-Velji vinogradi u Budvi. 2008-2009;

Za D.O.O. EXPO COMMERC-Kotor izvršena je priprema terena (Iskop) za izgradnju veleprodajnog objekta u industrijskoj zoni Kotor.2008-2009;

PC RIVIERA-Kotor- priprema terena za izgradnju Poslovnog centra u industrijskoj zoni Kotor. 2009-2011;

D.O.O. PREMIA - Kotor – izveli smo zemljane radove (iskop), isporuku betona i frakcionisanog kamenog agregata za izgradnju stambenih objekata u naseljima Dobrota, Ljuta i Stoliv u Kotoru. Za izgradnju stambenih objekata u naselju Škaljari u Kotoru vršimo zemljane radove (iskop) cca 20.000 m³, isporuku betona cca 2.800 m³ i frakcionisanog kamenog agregata cca 1.650 m³ do sada. I za izgradnju stambenih objekata u Risnu vršimo iskop cca 2.900 m³ do sada. 2009-2011; 2012- ;
Zgrada solidarnosti u Budvi za D.O.O. VJESNIK –Podgorica izveli smo zemljane radove (iskop) cca 2000 m³, isporučili beton cca 2500 m³ i frakcionisani kameni agregat cca 2000 m³.2010-2011;

D.O.O. GIS – Podgorica – za izgradnju stambenih objekata isporučili smo beton, frakcionisani kameni agregat i tampon: Obala Đuraševića, Bigovo, Kotor, Prčanj. 2011-2013;
D.O.O. DIB BUČJE - Podgorica, snabdijeven je sa cca 1000 m³ torkret betona 2012-2013;

AD CRNAGORAPUT - Podgorica – isporuka betona i frakcionisanog kamenog agregata za izvođenje radova na više gradilišta na području Kotora, Tivta, Budve.

D.O.O. TEHNOGRAD - Budva – za izgradnju stambenih objekata u Bečićima i Ivanovićima, isporučen je beton cca 1100 m³. 2012-2012;