Tradicija duga preko 25 godina

Dokumenta

Naše licence

Privredno društvo „Tujko“ doo posjeduje sledeće licence i sertifikate:

  • Licencu za izvođenje rudarskih radova na površinskom kopu „Rudine“ “Nalježići-Opština Kotor i površinskom kopu „Čukače“, Opština Cetinje
  • Licencu projektanta i izvođača radova za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekta
  • Licencu za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju
  • Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole i proizvodnje za agregate
  • Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole i proizvodnje za beton

Želite saradnju? Kontaktirajte nas