Tradicija duga preko 25 godina

Usluge

Kamenolom Rudine – Kotor

  • Eksploatacija tehničko- građevinskog kamena,
  • proizvodnja i prodaja građevinskog materijala-frakcionisanog kamenog agregata,
  • uslugama prevoza kamionima,
  • usluge vršenja zemljanih radova (iskopa),
  • usluga u građevinarstvu i
  • niskogradnja

Želite saradnju? Kontaktirajte nas